*ఎంత సేపు పూజ?*  *పూజ గదిలో – 30 నిమిషాలు*

*బయట – 23 గంటల 30 నిమిషాలు*

*1) ఏది పూజ? ఎంత సేపు పూజ?*

*2) ఎక్కడ చూస్తావు ఈశ్వరుణ్ణి?*

*3) నిద్ర లేవగానే -*

*i) శ్రీహరి గుర్తుకు రావాలి*

*ii) భూమికి నమస్కరించాలి*

*iii) అరచేతిలో లక్ష్మీదేవిని చూడాలి*

*4) స్నానం చేస్తుంటే గంగా/యమునా నదులు గుర్తుకు రావాలి*

*5) దేవుడి దీపం వెలిగించేటప్పుడు – జ్యోతి స్వరూపుడైన అయ్యప్ప స్వామి గుర్తుకు రావాలి*

*6) కూరగాయలు/పండ్లు చూసినప్పుడు వరుణ దేవుడు గుర్తుకు రావాలి*

*7) వంట చేస్తుంటే అగ్ని దేవుడు గుర్తుకు రావాలి*

*8) అన్నం తింటుంటే ,కడుపులో ఉన్న వైశ్వానరుడు గుర్తుకు రావాలి*

*9) మంచి నీళ్ళు త్రాగెటప్పుడు,జల రూపంలో ఉన్న శివుడు గుర్తుకు రావాలి*

*10) ఊపిరి తీస్తుంటే,గాలిలో వాయు రూపమైన శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడు గుర్తుకు రావాలి*

*11) పసి పిల్లలను చూసినప్పుడు ఈశ్వర మాయ గుర్తుకు రావాలి*

*12) వృద్ధులను చూసినప్పుడు జీవితం యొక్క పరమార్థం గుర్తుకు రావాలి*

*13) కనిపించే ప్రతీ స్త్రీలో అమ్మవారు గుర్తుకు రావాలి*

*14) విశ్వాన్ని చూసినప్పుడల్లా విశ్వనాథుడు గుర్తుకు రావాలి*

*15) నిద్ర పోయేటప్పుడు,స్వల్ప కాలిక లయం చేసే పరమ శివుడు గుర్తుకు రావాలి*

*అంతటా శివుడు కనిపిస్తున్నప్పుడు – నువ్వు నిజమైన పూజ చేశావు అని గుర్తు.

🙏సదా మీ సేవలో మీ విశ్వా .. 🙏 

How to Pray GOD Hindutva with Life –  *ఎంత సేపు పూజ?*
monkey kothi telugu lo stories kathalu, Telugu Stories, Telugu Kathalu, Kadalu, Kadhalu, Neethi Kathalu, Kids Kathalu, chinna pilla la kathalu, buddi kathalu, neethi pilla la kathalu, comedy kathalu, moral stories, chanda mama kathalu, tenali rama krishna kathalu, jokes, telugu joke kathalu, papa la kathalu, bujji kathalu, chinnari kathalu, bangaru kathalu,  telugu good stories, telugu children stories, moral stories kids, telugu lo moral stories, telugu lo kids stories

Spread the love

Comments

Leave a Reply

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.