మనిషి – పిల్లి కధ – Man and the cat 

Man and the Cat  మనిషి – పిల్లి కధ | Telugu Kids story – Humanity Friendship |

ఒకసారి ఒక పిల్లి చెట్టు పొదలో చిక్కుకుని, బైటికి రాలేక, అరుస్తోంది. 

“మ్యావ్, మ్యావ్” అన్న అరుపు విని ఒక అతను దానిని చిక్కులోంచి బైటకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నించాడు. కానీ పిల్లికి అది అర్ధం కాక, మనిషి దగ్గిరకి రాగానే, చేతిమీద బరికింది, భయపడుతూ. 

ఇంకొక అతను ఇది చూసి, “పోనిలే అలాగే వదిలెయ్యి…అది జంతువు, దానికే ఎలా బైట పడాలో తెలిసిపోతుంది” అన్నాడు.

కానీ మొదటి అతను వదిలెయ్యలేదు. మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నించి, పిల్లిని ఆ చిక్కులోంచి రక్షించాడు. “అవును. పిల్లి జంతువే. దాని నైజం దాని జోలికి వచ్చినవాళ్లని గీరటం, గాయం చెయ్యటం. కానీ నేను మనిషిని. నా నైజం జాలి, దయ కరుణ,” అన్నాడు .

కథ యొక్క నీతి: 

నిన్ను అందరూ ఎలా ఆదరించాలనుకున్నావో, అలాగే నువ్వు ఎదుటివాళ్లని ఆదరించు. నీ మానవత్వపు విలువలు వదలకు.

Once a cat is trapped in a tree bush, unable to get out, screaming.

He heard a shout of “Maw, maw” and he tried to get it out of the mess. But the cat did not understand it, and when the man approached, it fell on his hand, frightened.


Another saw it and said, “Leave the pony alone, it is an animal, it knows how to get out of itself.”

But first he did not leave. Tried again and again and saved the cat from that entanglement. “Yes. The cat is an animal. Its purpose is to scratch and injure those who fall into its trap. But I am a man. My sincere pity, kindness, ”he said.


Ethics of the story:

Treat everyone the way you want them to treat you, as well as you. To abandon the values ​​of your humanity.Okasāri oka pilli ceṭṭu podalō cikkukuni, baiṭiki rālēka, arustōndi.


“Myāv, myāv” anna arupu vini oka atanu dānini cikkulōn̄ci baiṭaki tīsukurāvālani prayatnin̄cāḍu. Kānī pilliki adi ardhaṁ kāka, maniṣi daggiraki rāgānē, cētimīda barikindi, bhayapaḍutū.


Iṅkoka atanu idi cūsi, “pōnilē alāgē vadileyyi…adi jantuvu, dānikē elā baiṭa paḍālō telisipōtundi” annāḍu.


Kānī modaṭi atanu vadileyyalēdu. Maḷḷī maḷḷī prayatnin̄ci, pillini ā cikkulōn̄ci rakṣin̄cāḍu. “Avunu. Pilli jantuvē. Dāni naijaṁ dāni jōliki vaccinavāḷlani gīraṭaṁ, gāyaṁ ceyyaṭaṁ. Kānī nēnu maniṣini. Nā naijaṁ jāli, daya karuṇa,” annāḍu.


Katha yokka nīti: 

Ninnu andarū elā ādarin̄cālanukunnāvō, alāgē nuvvu eduṭivāḷlani ādarin̄cu. Nī mānavatvapu viluvalu vadalaku.

———————-

monkey kothi telugu lo stories kathalu, Telugu Stories, Telugu Kathalu, Kadalu, Kadhalu, Neethi Kathalu, Kids Kathalu, chinna pilla la kathalu, buddi kathalu, neethi pilla la kathalu, comedy kathalu, moral stories, chanda mama kathalu, tenali rama krishna kathalu, jokes, telugu joke kathalu, papa la kathalu, bujji kathalu, chinnari kathalu, bangaru kathalu,  telugu good stories, telugu children stories, moral stories kids, telugu lo moral stories, telugu lo kids stories, friendship story, friendship kathalu


నీతి కథల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? క్రింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలుపగలరు. What is your opinion on fables? Can be specified in the comment section below.

Spread the love

Comments

Leave a Reply

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.