The story of a Pisinari – ఒక పిసినారి కథ – Moral Story Telugu

 ఒక పిసినారి కథ – The story of a pisinari

The story of a Pisinari  – ఒక పిసినారి కథ – Moral Story Telugu

ఒక పల్లె లో ఒక ముసలి పిసినారి, అంటే డబ్బు దాచుకోవటం తప్ప ఖర్చు పెట్టుకోవటం ఇష్టం లేని వాడు, ఉండేవాడు. అతని ఇంటి వెనుక చిన్న తోట ఉండేది. తన దగ్గరున్న బంగారు నాణాలని ఆ తోటలో రాళ్ళకింద గుంత లో దాచి, దాని పైన రాళ్లు పెట్టేవాడు. కానీ ప్రతి రోజు పడుకోబోయే ముందు ఒకసారి రహస్యం గా ఆ బంగారు నాణాలని లెక్కబెట్టుకుని మళ్లీ అక్కడే పెట్టి దాచేవాడు.

ఒక రోజు ఈ పిసినారి రోజువారీ పనులన్నీ రహస్యం గా గమనిస్తున్న ఒక దొంగ, రోజు లాగే, బంగారు నాణాలు లెక్కబెట్టి లోపల దాచేవరకు చెట్టుపైన నిశ్శబ్దంగా ఉండి, అతను లోపలికి వెళ్ళాక , గప్చిప్ గా నాణాలని దొంగిలించాడు. మర్నాడు ముసలి వాడు చూసుకుని గట్టిగా ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు.

ఇంటిపక్కవాళ్ళు వొచ్చి, ఏమి జరిగిందని అడిగి, తెలుసుకున్నారు. “ఎవరైనా ఇంటిలో సొమ్ము దాచుకుంటారు. నువ్వేమిటి బైట, అదికూడా భూమిలో పెట్టుకున్నావు? దానితో ఏదైనా కొనుక్కోవాలన్నా వీలుకాదు కదా?” అన్నారు.

 xxxదానికి ఆ పిసినారి, “కొనుక్కోడామా? నేను అస్సలు ఆ బంగారం వాడనే వాడను. అది దాచుకోడానికి మాత్రమే,” అన్నాడు. ఇది విన్న ఒక అతను ఒక రాయి ఆ కుంట లోకి విసిరి, “అలా అయితే, అదే నీ సొమ్మనుకో. నువ్వు వాడనప్పుడు దానికి విలువేదీ? రాయైనా, బంగారమైన ఒకటేగా. నువ్వు వాడనప్పుడు రెండు విలువ లేనివే,” అంటూ వెళ్ళిపోయాడు.

కథ యొక్క నీతి : ఉపయోగించని సొమ్ము ఉన్నా, లేకున్నా ఒకటే. 

The story of a Pisinari  – ఒక పిసినారి కథ – Moral Story Telugu

In one village there was an old pizzeria, that is, one who did not like to spend money except to hide it. There was a small garden behind his house. He hid his gold coins in a hole under the rocks in the garden and placed stones on top of them. But every day before going to bed he would secretly count the gold coins and hide them there again.


One day a thief, who was secretly observing all the daily affairs of this pizzeria, remained silent on the tree until the day, counting the gold coins and hiding inside, and when he went inside, stole the coins as a guppy. Marnadu looked at the old man and started crying loudly.


Neighbors gathered and asked what had happened and found out. “Someone hides money at home. Outside of what, did you even put it on the ground? Can’t you just buy something with it? ” Said.


To which the pizzeria replied, “Shall we buy? I do not use that gold at all. Only to hide it, ”he said. On hearing this he threw a stone into the lame and said, “If so, do the same. Is it worth it when you don’t use it? Anyway, the golden one. Both are worthless when you don’t use them, ”he went on.


The moral of the story is the same whether there is unused money or not.


——-

The story of a Pisinari  – oka pisināri katha – Moral Story Telugu


Oka palle lō oka musali pisināri, aṇṭē ḍabbu dācukōvaṭaṁ tappa kharcu peṭṭukōvaṭaṁ iṣṭaṁ lēni vāḍu, uṇḍēvāḍu. Atani iṇṭi venuka cinna tōṭa uṇḍēdi. Tana daggarunna baṅgāru nāṇālani ā tōṭalō rāḷḷakinda gunta lō dāci, dāni paina rāḷlu peṭṭēvāḍu. Kānī prati rōju paḍukōbōyē mundu okasāri rahasyaṁ gā ā baṅgāru nāṇālani lekkabeṭṭukuni maḷlī akkaḍē peṭṭi dācēvāḍu.


Oka rōju ī pisināri rōjuvārī panulannī rahasyaṁ gā gamanistunna oka doṅga, rōju lāgē, baṅgāru nāṇālu lekkabeṭṭi lōpala dācēvaraku ceṭṭupaina niśśabdaṅgā uṇḍi, atanu lōpaliki veḷḷāka, gapcip gā nāṇālani doṅgilin̄cāḍu. Marnāḍu musali vāḍu cūsukuni gaṭṭigā ēḍavaḍaṁ modalupeṭṭāḍu.


Iṇṭipakkavāḷḷu vocci, ēmi jarigindani aḍigi, telusukunnāru. “Evarainā iṇṭilō som’mu dācukuṇṭāru. Nuvvēmiṭi baiṭa, adikūḍā bhūmilō peṭṭukunnāvu? Dānitō ēdainā konukkōvālannā vīlukādu kadā?” Annāru.Dāniki ā pisināri, “konukkōḍāmā? Nēnu as’salu ā baṅgāraṁ vāḍanē vāḍanu. Adi dācukōḍāniki mātramē,” annāḍu. Idi vinna oka atanu oka rāyi ā kuṇṭa lōki visiri, “alā ayitē, adē nī som’manukō. Nuvvu vāḍanappuḍu dāniki viluvēdī? Rāyainā, baṅgāramaina okaṭēgā. Nuvvu vāḍanappuḍu reṇḍu viluva lēnivē,” aṇṭū veḷḷipōyāḍu.


Katha yokka nīti: Upayōgin̄cani som’mu unnā, lēkunnā okaṭē.

———————-


monkey kothi telugu lo stories kathalu, Telugu Stories, Telugu Kathalu, Kadalu, Kadhalu, Neethi Kathalu, Kids Kathalu, chinna pilla la kathalu, buddi kathalu, neethi pilla la kathalu, comedy kathalu, moral stories, chanda mama kathalu, tenali rama krishna kathalu, jokes, telugu joke kathalu, papa la kathalu, bujji kathalu, chinnari kathalu, bangaru kathalu,  telugu good stories, telugu children stories, moral stories kids, telugu lo moral stories, telugu lo kids stories, friendship story, friendship kathalu


నీతి కథల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? క్రింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలుపగలరు. What is your opinion on fables? Can be specified in the comment section below.

Related Post

Leave a Reply

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.