కోతి మరియు మొసలి – Monkey and Crocodile, Panchatantra, Friendship stories

By Blogger Passion Feb 24, 2022

 

కోతి మరియు మొసలి – Monkey and Crocodile, Panchatantra, Friendship stories

 

ఒకప్పుడు నది  పక్కన ఒక చెట్టు మీద ఒక కోతినివసిస్తూ ఉండేది. ఆ చెట్టు ఒక ఆపిల్ చెట్టు ,దాని పండ్లు తేనెలాగా తీయగా ఉంటాయి. ఒకసారి ఒక మొసలి నది ఒడ్డుకు ఈదుకుంటూ వచ్చింది, అప్పుడు కోతి దానికి ఒక ఆపిల్ విసిరి, వాటిని రుచి చూడమని కోరింది.

ఆ పండ్లు నచ్చడంతో మొసలి ప్రతిరోజూ ఒడ్డుకు రావడం ప్రారంభించింది, మరియు కోతి విసిరిన పండ్లను తినేది. అవి రెండు త్వరలో మంచి స్నేహితులు అయ్యాయి. మొసలి కొన్ని పండ్లను తన ఇంటికి తన భార్య  కోసం తీసుకువెళ్ళేది.

Stupid monkey Telugu Moral Stories, Kids Education Story 

మొసలి భార్య చాల అత్యాశ గలది, ఈ ఆపిల్ పండ్లు తేనె లాగా వున్నాయి, ఎక్కడ నుండి తెచ్చావు అని అడిగింది. అప్పుడు మొసలి తన స్నేహితుడు కోతి గురించి చెప్పింది. తన భార్య అత్యాశతో, కోతి హృదయాన్ని తినాలని కోరుకుంటున్నానని తన భర్తతో వేడుకుంది, ఎందుకంటే అలాంటి రుచికరమైన పండ్లు ఇచ్చిన వ్యక్తికి తేనెతో నిండిన హృదయం ఉంటుంది. అని అంటుంది.

అప్పుడు మొసలికి కోపం వచ్చింది, మరియు అతని స్నేహితుడిని మోసం చేయడానికి అంగీకరించలేదు. కానీ, మొసలి భార్య తన స్నేహితుడి హృదయాన్ని తీసుకువచ్చే వరకు ఏమీ తిననని ఆమె పట్టుబట్టింది. నిరాశ చెందింది,  అప్పుడు ,మొసలి తన స్నేహితుడిని చంపడానికి  ఒప్పుకున్నాడు.

అతను తిరిగి కోతి వద్దకు వచ్చి, తన భార్య తనను ఇంటికి తీసుకురావడం పట్ల ఆశ్చర్యపోతుందని మరియు నీలాంటి మంచి స్నేహితుడిని కలవడానికి ఆమె చాలా ఆత్రుతగా ఉందని చెబుతూ భోజనం కోసం తన ఇంటికి ఆహ్వానించాడు.

పాపం కోతి మొసలి కథను నమ్మింది, కాని అవతలి వైపు మొసలి ఇంటికి చేరుకోవడానికి నది ఎలా దాటగలనని తన స్నేహితుడిని అదిగింది, మొసలి అతనిని తన వీపు మీద ఎక్కి కూర్చో నేను తీసుకువెళ్తానని చెప్పింది. కోతి అందుకు అంగీకరించి ఎక్కి కూర్చుంది.

Best friends Telugu lo stories kathalu Ramu –  Somu , రాము – సోము

 

నది మధ్యలో, కోతిని చంపడానికి మొసలి సముద్రంలోకి లోతుగా తీసుకువెళ్ళింది. కోతి భయపడి మొసలిని ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావని అడిగింది. తన భార్య ‘తేనెతో నిండిన కోతి హృదయాన్ని తినాలని చెప్పిందని’  మొసలి కోతికి చెప్పింది.

అది విని కోతి తనను వెంటనే చెట్టు వద్దకు తీసుకువెళ్ళమని కోరింది, తాను చెట్టు వద్ద తేనెతో నిండిన తన రెండవ హృదయాన్ని విడిచిపెట్టానని చెప్పింది. మూర్ఖమైన మొసలి అప్పుడు తిరిగి చెట్టు దగ్గరకు ఈదుకుంటూ వచ్చింది.

భయపడిన కోతి తిరిగి రాకుండా వెంటనే చెట్టు పైకి ఎక్కింది. ‘ఎందుకు తిరిగి రావడం లేదని అడిగిన తరువాత, కోతి తనకు ఒకే హృదయం ఉందని మొసలికి సమాధానం ఇచ్చింది, మరియు అతని స్నేహాన్ని దుర్వినియోగం చేసినందుకు, నిన్ను నమ్మినందుకు మోసం చేయాలనుకుంటావా అని మొసలిని తిట్టింది.

Ramu Somu Story in Telugu pdf, friendship stories for Kids, best friends kathalu

Monkey and Crocodile, Panchatantra, Friendship stories

Once upon a time there was a monkey living on a tree next to a river. That tree is an apple tree, its fruits are as sweet as honey. Once a crocodile was swimming along the river bank, then the monkey threw an apple at it and asked them to taste it.

Elephant & Rats, ఏనుగులు మరియు ఎలుకలు Panchatantra Telugu Friendship stories

Liking those fruits, the crocodile began to come ashore every day, and ate the fruit thrown by the monkey. The two soon became good friends. The crocodile used to take some fruits to his house for his wife.

The crocodile’s wife is very greedy and asks where these apples are like honey and where they came from. Then the crocodile told his friend about the monkey. His wife greedily pleaded with her husband that she wanted to eat the monkey heart, because the man who gave her such delicious fruits would have a heart full of honey. That is to say.

Then the crocodile got angry, and refused to cheat on his friend. But, she insisted that the crocodile’s wife ate nothing until she brought her friend’s heart. Frustrated, then, the crocodile agrees to kill his friend.

He comes back to the monkey and invites him to his house for lunch saying that he is surprised that his wife brought him home and that she is very anxious to meet a good friend like you.

Mongoose and farmer’s wife, ముంగీస మరియు రైతు భార్య, Panchatantra Telugu Friendship stories

Sadly the monkey believed the crocodile’s story, but on the other side he told his friend how to cross the river to reach the crocodile’s house and the crocodile told him to climb on his back and sit down and I would take him. The monkey agreed and climbed up.

In the middle of the river, the crocodile was taken deep into the sea to kill the monkey. The monkey was scared and asked the crocodile why he was doing this. The crocodile tells the monkey that his wife ‘told him to eat the monkey heart filled with honey’.

 Daydreaming priest, పగటి కలల పూజారి, Panchatantra Telugu Friendship stories

On hearing this the monkey immediately asked him to take her to the tree, saying that he had left his second heart filled with honey at the tree. The stupid crocodile then swam back to the tree.

The frightened monkey climbed the tree immediately before returning. ‘After being asked why he was not coming back, the monkey replied to the crocodile that he had the same heart, and cursed the crocodile that he wanted to deceive him into believing you, for abusing his friendship.

 

Snake with Gold, బంగారం ఇచ్చే పాము, Panchatantra Telugu Friendship stories


Rabbit and Lion, తెలివైన కుందేలు మరియు సింహం, Panchatantra Telugu Friendship stories

 
friendship stories in telugu, friendship story in telugu, telugu moral stories on friendship, చదువు గురించి నీతి కథలు, heart touching moral stories in telugu,friendship moral stories in telugu, puli meka story in telugu,friends story in telugu,sneham goppatanam telipe katha in telugu, telugu friendship stories,pattudala story in telugu, friendship neethi kathalu in telugu, friendship short stories in telugu language with moral, puli meka katha, putukku jara jara dubukku me, short story on friendship in telugu with moral, putukku jara jara dubukku me meaning in telugu,sneham viluva story in telugu, story on friendship in telugu, telugu friendship stories pdf, telugu stories for elders, friendship stories in telugu pdf, elephant and friends story in telugu

 

Related Post

Leave a Reply

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.