How to control Anger కోపాన్ని నిగ్రహించు కొనటం | Telugu kids stories |

By Blogger Passion Mar 24, 2021

How to control Anger కోపాన్ని నిగ్రహించు కొనటం | Telugu kids stories |

ఒక ఊళ్ళో, ఒక తండ్రి, కొడుకు ఉండే వారు. కొడుక్కి కోపం చాలా ఎక్కువగా ఉండటం గమనించి తండ్రి కొడుకుతో ఒక రోజు ఇలా అన్నాడు, “ఇదిగో! ఈ బస్తాడు మేకులు, ఈ సుత్తి తీసుకో. నీకు బాగా కోపం వచ్చినప్పుడల్లా ఒక మేకుని సుత్తి తో ఈప్రహరీ గోడలోకి దిగెయ్యి.”

కుర్రాడు సరే అని చెప్పి కోపం వచ్చినప్పుడల్లా మేకునిగోడలోకి దిగెయ్యటం మొదలు బెట్టాడు. కొన్ని రోజులకి గోడంతా మేకులతో నిండిపోయింది. బస్టాడు మేకులు అయిపోయాయి. ఈ మేకులుకొట్టే క్రమంలో మెల్లగా రోజుకి కొట్టే మేకుల సంఖ్య తగ్గి రోజుకి ఒక మేకు కూడా కొట్టని పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ విషయం గమనించిన తండ్రి సంతోషించి రోజుకొన్ని మేకులు పీకేయ్యమని చెప్పాడు.

కొడుకు రోజూ కొన్ని మేకులు పీకేస్తు మొత్తానికి మేకులన్నీ పీకేసి తండ్రికి చూపించాడు. తండ్రి మేకులుపీకేయ్యగా ఉన్నగోడలోని చిల్లులన్నీ చూపించి, “ఈ గోడని ఎంత రంగులు వేసినా ఈ కన్నాల వల్ల బాగు పడదు. అలాగే మనం మన కోపంతో ఎవరి మనసునైనా కష్టపెడితే, తరవాత మనం ఎంత కష్ట పడ్డా వాళ్ళ మనసుకి అయిన గాయాన్ని పూర్తిగా మాన్పలేము,” అన్నాడు.

కథ యొక్క నీతి: 

కోపం చాలా ప్రమాదకరమైన కత్తి వంటిది. ఒక మనిషి ని కత్తి తో గాయం చేస్తే, గాయం కొన్నాళ్ళకి మానవచ్చు కానీ దాని తాలూకు మచ్చ పోదు.

Those who have a son, a father and a son. Noticing that the son was very angry, the father said to the son one day, “Look! Take these hammer nails, this hammer. Whenever you get angry, hit the wall with a nail hammer. ”


The boy said OK and whenever he got angry he started climbing into the wall. For a few days the whole wall was covered with nails. The bust nails are gone. In the process of nailing, the number of nails that are hit slowly per day decreases and not a single nail is hit per day. The father was happy to see this and told me to peek a few nails a day.


The son showed all the nails to PKC’s father for a few nails a day. The father pointed to all the cracks in the nail-biting wall and said, “No matter how much you paint this wall, these holes will not repair it. Also, if we hurt someone’s with our anger, then no matter how hard we try, we can not completely heal the trauma to their minds, ”he said.The moral of the story: 

Anger is like a very dangerous sword. If a man is wounded with a sword, the wound may heal for years, but the scar will not go away.Oka ūḷḷō, oka taṇḍri, koḍuku uṇḍē vāru. Koḍukki kōpaṁ cālā ekkuvagā uṇḍaṭaṁ gamanin̄ci taṇḍri koḍukutō oka rōju ilā annāḍu, “idigō! Ī bastāḍu mēkulu, ī sutti tīsukō. Nīku bāgā kōpaṁ vaccinappuḍallā oka mēkuni sutti tō īpraharī gōḍalōki digeyyi.”


Kurrāḍu sarē ani ceppi kōpaṁ vaccinappuḍallā mēkunigōḍalōki digeyyaṭaṁ modalu beṭṭāḍu. Konni rōjulaki gōḍantā mēkulatō niṇḍipōyindi. Basṭāḍu mēkulu ayipōyāyi. Ī mēkulukoṭṭē kramanlō mellagā rōjuki koṭṭē mēkula saṅkhya taggi rōjuki oka mēku kūḍā koṭṭani paristhiti vaccindi. Ī viṣayaṁ gamanin̄cina taṇḍri santōṣin̄ci rōjukonni mēkulu pīkēyyamani ceppāḍu.


Koḍuku rōjū konni mēkulu pīkēstu mottāniki mēkulannī pīkēsi taṇḍriki cūpin̄cāḍu. Taṇḍri mēkulupīkēyyagā unnagōḍalōni cillulannī cūpin̄ci, “ī gōḍani enta raṅgulu vēsinā ī kannāla valla bāgu paḍadu. Alāgē manaṁ mana kōpantō evari manasunainā kaṣṭapeḍitē, taravāta manaṁ enta kaṣṭa paḍḍā vāḷḷa manasuki ayina gāyānni pūrtigā mānpalēmu,” annāḍu.


Katha yokka nīti: 

Kōpaṁ cālā pramādakaramaina katti vaṇṭidi. Oka maniṣi ni katti tō gāyaṁ cēstē, gāyaṁ konnāḷḷaki mānavaccu kānī dāni tālūku macca pōdu.

———————-

monkey kothi telugu lo stories kathalu, Telugu Stories, Telugu Kathalu, Kadalu, Kadhalu, Neethi Kathalu, Kids Kathalu, chinna pilla la kathalu, buddi kathalu, neethi pilla la kathalu, comedy kathalu, moral stories, chanda mama kathalu, tenali rama krishna kathalu, jokes, telugu joke kathalu, papa la kathalu, bujji kathalu, chinnari kathalu, bangaru kathalu,  telugu good stories, telugu children stories, moral stories kids, telugu lo moral stories, telugu lo kids stories, friendship story, friendship kathalu


నీతి కథల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? క్రింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలుపగలరు. What is your opinion on fables? Can be specified in the comment section below.

Related Post

Leave a Reply

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.