Hyper Aadi Mallu Aunty

Hyper Aadi Mallu Aunty

Hyper Aadi Mallu Aunty Pavitra Naresh

 

Hyper Aadi: జబర్దస్త్ నటుడు, కమెడియన్ హైపర్ ఆది గురిం చి ప్రత్యే కం గా చెప్పా ల్సి న అవసరం లేదు. హైపర్ ఆది కౌం టర్ వేశాడు అం టే మళ్లీ తిరిగి రీ కౌం టర్ వేయడం చాలా కష్టమే అని చెప్పా లి. ఒక నార్మ ల్ కం టెస్టెం ట్ గా జబర్దస్త్ లోకి ఎం ట్రీ ఇచ్చి ..

Andarikante Pavitra aunty ae ekkuva feel avthunatunaru. She was seen in almost every pictures which i saw on my TL
Hyper Aadi Mallu Aunty
Hyper Aadi Mallu Aunty

Hyper Aadi Mallu Aunty

టీమ్ లీడర్ గా మారి.. అన్ని షోస్ ను కవర్ చేస్తూ.. ఇం కోపక్క స్టార్ హీరో సినిమాల్లో నటిస్తూ.. కొన్ని సినిమాలకు డైలాగ్స్ రాస్తూ.. రెం డు చేతులా సం పాదిస్తున్నా డు. ఇక ఎదుట ఉన్న ది ఎం తవారైనా సరే వారిపై కామెడీ పం చులు వేయడం లో హైపర్ ఆది దిట్ట.

Kota Aadhayya, professionally known as Hyper Aadi, is an Indian actor and television presenter who appears in Telugu films and television.

He was born in Pallamalla Village, Chimakurthy Mandal near to Ongole, Andhra Pradesh. He is known for his appearance in the television comedy show Jabardasth.

Image Hyper Aadi Mallu Aunty

Nithya Menen – Biography, Facts & Life Story

 

అయితే తాజాగా.. ఒక షోలో హైపర్ ఆది.. సీనియర్ నటుడు నరేష్ పర్స నల్ విషయం లో అవమానిం చాడని అభిమానులు చెప్పు కొస్తున్నా రు. అసలు విషయం ఏం టం టే.. వినాయక చవితి స్పె షల్ గా ఈటీవీ స్వా మిరారా అనే ప్రోగ్రామ్ ను నిర్వ హిం చిం ది. ఈ ఈవెం ట్ కు గెస్ట్ గా పవిత్ర- నరేష్ వచ్చా రు. వారు రావడం తోనే హైపర్ ఆది పం చ్ లతో స్వా గతం పలికాడు.

Hyper Aadi: Pavitra Lokesh పవిత్ర ముం దే నరేష్ ను అవమానిం చిన ఆది.. రసరాయ.. గడ్డివాములు అం టూ

Hyper Aadi Mallu Aunty

” ఏం టయ్యా .. వినాయక్ చవితి రోజున వినాయకుడి కోసం వస్తే .. పొట్ట వేసుకొని నువ్వు వచ్చా వ్ అని హైపర్ ఆదితో నరేష్ అనగా .. రాం ప్రసాద్ అలా పెట్టం డి గడ్డి ఆడికి అం టూ అడ్డు వచ్చా డు. ఇక వెం టనే ..

 

Anasuya Bharadwaj age, family, husband, movies, biography

 

గడ్డివాము గురిం చి మన ముగ్గురమే మాట్లాడుకోవాలి అం టూ హైపర్ ఆది పం చ్ ఇచ్చా డు. ఇక ఆ తరువాత నరేష్ ను పవిత్ర ముద్దుగా ఏమని పిలుస్తారు అనిఅడుగగా .. ఆమె రాయ అని చెప్పిం ది. ఇక వెం టనే.. నవరసరాయ అని సర్ కు బిరుదు.. అం దులో నుం చి రాయ అని తీసుకున్నా రు.

Hyper Aadi Mallu Aunty

Surekha Vani – Biography, Facts & Life Story

Image

ఇకనుం చి నాకోసం రసరాయ అని పిలవమని మరో పం చ్ వేశాడు. ఇక చివర్లో నాకు ఒక పెళ్లే అవ్వ డం లేదు.. మీకు పెళ్లి.. మళ్లీ పెళ్లి.. మళ్లీ పెళ్లి.. ఎలా సర్..? అం టూ అడిగాడు. ఇం దుకు సం బం ధిం చిన ప్రోమో నెట్టిం ట వైరల్ గా మారిం ది. పర్స నల్ మ్యా టర్స్ గురిం చి హైపర్ ఆది అలా మాట్లాడడం నరేష్ ను అవమానిం చినట్లే అని, అది కూడా పవిత్ర ముం దు అలా పం చ్ లు వేసి ఆయన పరువు తీసినట్లు చేశాడని అభిమానులు చెప్పు కొస్తున్నా రు. ఇక మరోపక్క అదం తా స్క్రి ప్ట్ .. వారికి కూడా అది తెలుసు అని అం టున్నా రు.

 

#MalluAunty

 

Anupama Parameswaran Age, Family, Husband, Movies, Biography

Television Hyper Adi:

 
Year Work Role Network
2015–2022 Jabardasth Various ETV
2019–present Dhee
2020–present Sridevi Drama Company Various

Nithya Menen – Biography, Facts & Life Story

 

Career Hyper Adi :

Aadi started his career working for an engineering job after completing his BTech. He later quit his job and started acting on television after being spotted in a short film. He is known for his work on the TV show Jabardasth. His skits, sarcastic jokes, and drawings earned him the name ‘Hyper’ Aadi and subsequently earned him the chance to perform in films starting with Rarandoi Veduka Chudham.

 

Anupama Parameswaran Age, Family, Husband, Movies, Biography

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.